ภาพปฎิบัติงานเสาเข็ม

ภาพปฎิบัติงานเสาเข็ม ควบงานโดยวิศวกร