โครงสร้างตำแหน่ง บริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด

คุณอุปถัมภ์ พ่วงรับ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ปริญญาตรี คณะบริหารการจัดการ

คุณอุปถัมภ์ พ่วงรับ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ปริญญาตรี คณะบริหารการจัดการ

คุณเอกรินทร์ พ่วงรับ

ตำแหน่ง วิศวกร

วศบ. โยธา ภย 36985

คุณเอกรินทร์ พ่วงรับ

ตำแหน่ง วิศวกร

วศบ. โยธา ภย 36985

คุณธีรชัย บุตรแก้ว

ตำแหน่ง วิศวกร

วิศวกร วศบ. โยธา สย 10356

คุณธีรชัย บุตรแก้ว

ตำแหน่ง วิศวกร

วิศวกร วศบ. โยธา สย 10356

มุ่งมันตั้งใจผลิตงานเสาเข็มเสริมสร้างงานฐานราก คือหัวใจของเรา

บริษัท พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด ผู้ผลิตเสาเข็มไมโครไพล์และระบบตอกเสาเข็มด้วยระบบเข็มตอกปั้นจั่นเล็ก เป็นเสาเข็มทางเลือกที่นิยมที่สุดในตอนนี้ เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับงานฐานรากโดยไม่ผลกระทบใดๆ